Ad hoc advies

HR-advies en ondersteuning voor jouw bedrijf

Er zijn veel momenten waarop je bedrijf tijdelijke HR-ondersteuning kan gebruiken. Doe een beroep op de HR-expertise van Let’s Goos in volgende situaties:

 • Verandering van personeelsbeleid
 • Tijdgebrek of gebrek aan competenties
 • Interne reorganisaties
 • Een piek in aanwervingen
 • De ontwikkeling van nieuwe HR-systemen
 • Een onderbezetting van je HR-dienst
 • Het opzetten of optimaliseren van HR-processen
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers

De juiste stappen richting een ideaal HR-beleid

Stap 1

Intakegesprek

Een persoonlijk gesprek waarin we de zorgen en de mogelijke verbeteringen van je HR-beleid in kaart brengen. We werken interactief en kiezen een aanpak op maat van jouw bedrijf.

Stap 2

Strategische afstemming

We bekijken of je HR-processen de visie en strategie van je organisatie vertalen. Is dat niet het geval, maken we eerst werk van de strategische aanpak van je HR-beleid.

Stap 3

Analyse

We analyseren de inhoud en praktische uitwerking van de HR-processen die verandering nodig hebben.

Stap 4

Operationele afstemming

We zetten de HR-doelstellingen van het bedrijf om in praktisch toepasbare HR-tools. Deze tools bieden structuur en houvast aan de onderneming.

Ons doel? Een professioneel en efficiënt personeelsbeleid op maat van je onderneming

Om tot het beste resultaat te komen, moeten alle componenten die tot het HR-beleid behoren goed op elkaar afgestemd zijn. Over welke componenten hebben we het dan?

 • Prestatiemanagement
 • Talent management
 • Competentiemanagement
 • Renumeratiebeleid
 • Verzuimbeleid
 • Alcohol- en drugsbeleid
 • Training- en ontwikkelingsplan
 • Rekruterings- en selectieactiviteiten
 • Employer branding
 • Outplacement

In een optimaal HR-beleid vormen deze componenten, je werknemers en je gebruikte systemen een mooi geheel. Let’s Goos is daarbij de ideale partner. Wij werken met verschillende consultants, die gespecialiseerd zijn in 1 of meerdere van deze HR-componenten.

Communicatie als dak van je HR-beleid

Om je HR-processen maximaal te laten renderen, is een doorgedreven intern en extern communicatiebeleid essentieel. Let’s Goos helpt je bij de uitbouw van een efficiënte en ruime communicatiestrategie, zowel intern als extern. We screenen al je communicatiekanalen en adviseren je over de mogelijke verbeteringen.

Interne communicatie

 • Communicatie over je bedrijfsstrategie, doelstellingen en behaalde resultaten
 • Essentieel in tijden van veranderingen, evoluties en crisissen
 • Verhoogt het begrip en de betrokkenheid van je medewerkers
 • Overleg tussen bedrijfsleider en medewerkers én tussen medewerkers onderling

Externe communicatie

 • Een sterke marketing via social media, huisstijl, slogan, website…
 • Herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van je onderneming
 • Bepalend voor de perceptie van buitenstaanders

Wat kan Let’s Goos betekenen voor jouw bedrijf?
Neem snel contact op en we bekijken samen de mogelijkheden.

Mail ons