4 Seasons

Let's Goos 4 seasons

Tijdens de 4 seasons formule behandelen we elk seizoen enkele wisselende, zeer actuele HR-thema's. Na een theoretische onderbouw, krijg je concrete en praktische kapstokken om zelf aan de slag te gaan met het behandelde thema. De nadruk ligt op de toepasbaarheid in de praktijk.

Dit alles vindt plaats in een aangename setting, met een heerlijk ontbijt en vergezeld van toffe collega-ondernemers.

Wendbaar en werkbaar werk

8u00 - 8u30

Ontvangst met broodjes en drank

Wendbaar en werkbaar werk


08u30 - 09u00

Let s Goos - Leen Goossens

Welkom – toelichting thema’s

Stand van zaken bij de inrichting van het Let’s Goos huis.
09u00 - 10u00

Gastspreker – SVEN NOELANTS

Wendbaar en werkbaar werk ! structuur in de flexibiliteit

Het arbeidsrecht is een recht in voortdurende evolutie.

Het moet zich aanpassen aan de arbeidsbetrekkingen waarop het van toepassing is en moet in staat zijn om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de toekomst.

De wet werkbaar en wendbaar werk biedt een antwoord op deze uitdagingen.

Deze verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt bereikt door een beter beheer door de werknemer van zijn arbeidstijd en de toename van zijn autonomie bij de organisatie ervan.

  • glijdende uurroosters
  • het occasioneel telewerk
  • het schenken van verlof maken deel
  • vrijwillige overuren

Deze maatregelen zouden de werknemer moeten toelaten om meer vat te hebben op zijn werk en om zijn inspanningen beter te spreiden om het professioneel leven en het gezinsleven te verzoenen. De aandacht die geschonken wordt aan de opleiding moet hem de mogelijkheid geven om zich te verbeteren in zijn werk en om de verlenging van de duur van zijn beroepsloopbaan mogelijk te maken in goede omstandigheden.


10u00 - 11u00

Let s Goos – LEEN GOOSSENS

Knipperlichten

Werkstress gaat over psychische vermoeidheid door het werk waarvan iemand moeilijk en na verloop van tijd zelfs niet meer recupereert. Er is een lange lijst van signalen die kunnen wijzen op werkstress in jouw organisatie: veel overuren, gezondheidsklachten bij werknemers, teruglopen van de productie, daling van de kwaliteit van de dienstverlening, langdurig ziekteverzuim, groot personeelsverloop, conflicten, pesten, arbeidsongevallen, ...

Focus op werkstress

Te hoge werkstress kan leiden tot allerlei fysieke en psychische klachten bij werknemers, zoals hartklachten, rugklachten, vermoeidheidsverschijnselen, depressieve gevoelens, angstverschijnselen, burnout, ... De organisatie zelf zal ook gevolgen ondervinden, zoals een dalende productiviteit, verminderde kwaliteit van de dienstverlening, een negatieve invloed op de creativiteit van werknemers, een verminderd concurrentievermogen…

Oorzaken in het werk

Op basis van de werkbaarheidsmonitor weten we dat niet alle jobs met evenveel werkstress gepaard gaan. Er zijn heel wat kenmerken van de werksituatie die ervoor zorgen dat de ene job gepaard gaat met een groter of kleiner risico op werkstress dan de andere job. Cijfers uit de werkbaarheidsmonitor leggen duidelijk een link tussen werkstress enerzijds, en werkbelasting, de relatie met de leidinggevende en taakvariatie en autonomie anderzijds.


11u00

Slot + Netwerkmoment

De ontbijtsessie vindt plaats op dinsdag 4 december.

Locatie

Officenter Geel - Kleinhoefstraat 5 - 2440 Geel

Let s Goos - Leen Goossens

Gastspreker – SVEN NOELANTS

De prijs voor een ontbijtsessie bedraag

€ 50

exclusief btw.

Deze workshop is bedoeld voor ondernemers, zaakvoerders en leidinggevenden van KMO s. Zo kan je ervaringen uitwisselen en kennis delen met collega-ondernemers.

Ontbijtsessie winter

Binnenkort meer informatie!

De ontbijtsessie vindt plaats op dinsdag 5 maart.

Locatie

Officenter Geel - Kleinhoefstraat 5 - 2440 Geel

Binnenkort meer informatie!

De prijs voor een ontbijtsessie bedraag

€ 50

exclusief btw.

Deze workshop is bedoeld voor ondernemers, zaakvoerders en leidinggevenden van KMO's. Zo kan je ervaringen uitwisselen en kennis delen met collega-ondernemers.

Ontbijtsessie lente

Binnenkort meer informatie!

De ontbijtsessie vindt plaats op dinsdag 4 juni.

Locatie

Officenter Geel - Kleinhoefstraat 5 - 2440 Geel

Binnenkort meer informatie!

De prijs voor een ontbijtsessie bedraag

€ 50

exclusief btw.

Deze workshop is bedoeld voor ondernemers, zaakvoerders en leidinggevenden van KMO's. Zo kan je ervaringen uitwisselen en kennis delen met collega-ondernemers.